Konsekvenspædagogik / Mentalisering​

De unge har ret til at vælge.

På Vangkærsminde vil den unge mødes tillidsfuldt og med respekt for den enkelte. Vores tilgang er i høj grad præget af nysgerrighed på den enkeltes perspektiv og forståelse for individuelle livsomstændigheder, der har konstrueret forskellige virkelighedsopfattelser.

Der stilles krav til den enkelte, der er tilpasset individuelle behov og færdigheder, således målet altid er at skabe flest mulige succesoplevelser og positive erfaringer.

Konsekvenspædagogik bliver ofte associeret til straf og har især de seneste år været et buzzword. På Vangkærsminde arbejder vi efter devisen, at der er konsekvenser af alle valg -positive, som negative.

Den unge har ret til at vælge, og vi støtter dem i denne proces, ved at skabe bevidsthed og forståelse for de konsekvenser, der vil være for deres valg og udvide deres kendskab til mulige alternativer at vælge mellem.

Vi støtter de unge i at finde ejerskabet i deres tilværelse, ved at synliggøre, at de har mulighed for at vælge i givne situationer. Vi møder ligeledes de unge med en forståelse af, at deres valg beror på, at de har valgt den strategi, de selv har vurderet bedst egnet ​i situationen.

Efterhånden som de unge udvikler tillid til de voksne omkring sig og evnen til at kunne reflektere retrospektivt, vil deres vifte af valg udvides og den unge vil have flere nuancer at kunne drage konsekvenserne ud fra.