Adgang til årgang

Kompetencer og færdigheder giver mere frihed og ansvar.

På Vangkærsminde har vi tre “afdelinger”.

Den første afdeling..

benyttes som oftest af husets yngste beboere. Den er placeret tæt på de voksne og i husets ene ende. De unge som bor her, øver sig i nogle basale færdigheder, såsom at rydde op og gøre rent på eget værelse. Der tages naturligvis individuelle hensyn og ydes den støtte, der er behov for, for at den unge oplever at kunne mestre denne del af sin hverdag.

Den anden afdeling..

har til hensigt at stille lidt højere krav. Det forventes, at man kan holde sit værelse og den unge skal nu også lære at kunne varetage rengøring i et fællesareal, som de deler med en anden.

Den tredje afdeling..

er forbeholdt de unge, som er allermest selvhjulpne. Afdelingen har eget køkken og vaskerum. Nogle øver sig i at flytte for sig selv, ved fx at have særskilt madbudget, således den unge selv varetager indkøb og madlavning.

Uanset hvilken afdeling den unge bor på, vil der være individuelle hensyn og dermed individuelt behov for støtte.

Oplevelse af succes.

Hensigten med ADL-træning er at støtte de unge i at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for, at de kan klare hverdagsaktiviteter i en selvstændig tilværelse.

Den unge skal have en oplevelse af succes, hvilket understøttes ved at identificere ressourcer og benytte disse som afsæt i hverdagen. De unge oplever det som succesfuldt når de kan flytte til den næste afdeling, hvor der for hver gang tilskrives en større grad af selvforvaltning. Forventningerne i hverdagen er tydelige og målene er altid inden for rækkevidde.

Ved at fokusere på, en oplevelse af succes, vil de unge ikke blot opleve, at de netop kan klare en given opgave, men i stedet udvikle selvsikkerhed og overbevisende mestring, som giver overskud i hverdagen.