Målgruppe

​Vangkærsmindes målgruppe er fra 12 til 18 år (op til 23 år i efterværn) og kan anbringes inden for Servicelovens § 142 stk.7 .

Kendetegn​

Kendetegnet for disse unge er, dels at de alle har mislykkede skoleophold og behandlingsforløb med i bagagen og dels, at de ikke har profiteret af de tiltag, der har været sat ind i familie og/eller skole for at afhjælpe deres problematikker.

Mange af de unge har mistet tilliden til familie, skole og netværk, de har ikke stor tillid til voksne og har derfor fået et tilhørsforhold i uhensigtsmæssige miljøer –ofte tæt på subkulturer. Her har de lært sig samværsformer, der ikke kan bruges i deres familie, i skolen eller på praktik- og arbejdspladser.

De kender til eller har erfaringer med kriminalitet, har prøvet hash og andre stoffer og er i stor opposition til det etablerede samfund og dets værdier.

Målgruppen er endvidere kendetegnet ved, at ydes der ikke en ekstra indsats i form af en anbringelse, vil den unge rent uddannelses- og arbejdsmæssigt ”gå til grunde” og opholde sig på kanten af eksklusion af samfundet.

Vangkærsminde vil altid forsøge at tilpasse målgruppen efter nuværende beboer og ved tvivl vil tilsynsførende blive kontaktet.

Målgruppen omfatter:

  • Unge, som er omsorgssvigtet
  • Unge, der er opgivet af familie og skole.
  • Unge, der kan være utilpassede og udadreagerende med impulshandlinger.
  • Unge, der har én eller flere domme med i bagagen for småkriminelle handlinger
  • Unge, der har stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed
  • Unge med diagnoser som borderline, adfærdsforstyrrelse, ADHD, OCD og tilknytningsforstyrrelser.
  • Unge med tidlig følelsesmæssige skader.

De unge vi møder​

De børn og unge, vi møder på Vangkærsminde, er ofte unge, der sjældent har fået opfyldt deres basale behov, og som ikke har fået tilstrækkeligt kvalificerede betingelser, opdragelse eller sund påvirkning.

Det er unge, hvis opvækstbetingelser, diagnose eller svigt gennem opvæksten ofte har givet dem en skæv tilgang til livet, til andre mennesker og til sig selv.

– De har således ingen eller meget ringe erfaring med succeser eller med at have værdi for andre mennesker, og de anser ofte sig selv for mindre værd end andre.

Med andre ord er det unge med lille selvværd og ringe tillid til sig selv og deres omgivelser. Disse børn og unge er sjældent nået dertil, hvor de har oplevet en sammenhæng i deres liv eller et meningsfuldt tilhørsforhold til en eller flere sociale grupper.

Det er unge, der ikke har lært grundlæggende sociale og mellemmenneskelige spilleregler, og for hvem dysfunktionel adfærd er blevet et indgroet mønster, hvor indsigt og erkendelse er fraværende.